Kodifikacija i umnožavanje Mushafa u vrijeme halife Osmana ibn ʻAffana, r.a.

Osmanov Mushaf (time indirektno i Mushafi umnoženi u njegovo vrijeme), kompiliran na ovaj način, bit će revidiran više puta i proučen (izložen) ashabima u prisustvu halife Osmana, r.a. Kao takav postao je referentni primjerak, izvornik – Al-Muṣḥaf Al-Imām (المصحف الإمام), i ubrzo je umnožen u više primjeraka (kopija) koji će biti poslani u različite pokrajine islamske države.

Memoriranje (hifz) i pismena evidencija kur’anskog teksta u doba Poslanika, a.s.

Ukratko, za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., Kur’an nije bio sabran u jednu zbirku (mushaf) ili u istovrsne listove (suhuf), zbog okolnosti i razloga koje smo prethodno pojasnili. Iako je zapisivan u njegovo, a.s., vrijeme, sjedinjavanje zapisanih fragmenata Kur’ana, pod stručnim nadzorom i ekspertizom najučenijih ashaba i naročitih pisara Objave (kuttabu-l-vahj), dogodilo se u vrijeme prvog halife Ebu Bekra es-Siddika, r.a., o čemu ćemo nešto opširnije govoriti u nastavku rada.

O melodičnom učenju Kur’ana Plemenitog

Islamski učenjaci nemaju jedinstven stav po pitanju dozvoljenosti melodičnog učenja Kur’ana Plemenitog, odnosno učenja Kur’ana melodijama koje su svojstvene pjevačima, pjevušenja prilikom učenja Kur’ana i uljepšavanja glasa prilikom učenja Kur’ana upotrebom melodija, kao i po pitanju učenja Kur’ana različitom intonacijom i jačinom glasa, tj. glasnog učenja Kur’ana nakon što je učenje (za)početo tihim glasom.

11 savjeta koji će vam pomoći da uživate u teravih-namazu

Posao, škola i(li) skoro sve ostalo, za većinu nas, postaje izgovor koji koristimo da bi izbjegli prisustvo teravih-namazu. Kada se naredni put u vaš um polahko uvuče ideja ili izgovor za izostavljanje teravih-namaza kažite sami sebi: „Pa, teravih-namaz je samo jednom godišnje, u jednom mjesecu.“ Možda nećete imati prilike da klanjate teravih-namaz naredne godine. Zato ne bi trebali tražiti razne izgovore za njegovo izostavljanje.

Ibn Džuzejj El-Endelusi i njegov “Teshil”

Puni naziv ovog tefsira je: “Kitabu-t-teshil li ‘ulumi-t-tenzil” (“Knjiga olakšavanja u naukama Objave”). U tefsirskoj literaturi prepoznatljiv je pod naslovom “Kitabu-t-teshil” ili samo: “Teshil.” Nema sumnje u Ibn Dţuzejjovo autorstvo ovog tefsira. U prilog tome izjasnili su se mnogi biografi i bibliografi ovog mufessira kao i kasniji komentatori Kur’ana koji ekplicitno citiraju “Teshil”.

Sura Et-Tekāsur: osuda ljudske pohlepe

Sura Et-Tekāsur je stotinu druga kur’anska sura; ima osam ajeta. Riječ “et-tekāsur”, po kojoj je sura dobila ime, nalazi se u prvom ajetu. Ashabi Muhammeda, a.s., nazivali su je El-Makbera. U klasičnim komentarima Kur’ana uglavnom se konstatira da je, prema konsenzusu islamskih učenjaka, objavljena u Mekki. jeste kušnja, iskušenje, ispit, test, ispitivanje (“al-ibtila’ wa al-iktibar). Iz ovog značenja, jezičkom upotrebom i povijesnom praksom, derivirano je više relacionih ili kontekstualnih značenja ove riječi u arapskome jeziku poput značenja: nevjerništva, zablude, grijeha, imetka, ubijanja, spaljivanja, udaljavanja od nečega, različitih mišljenja među ljudima.

Kratki tefsir sure “El-Kewser”

Najispravnije tumačenje, prema Taberijevom mišljenju, jeste ono koje kaže da je Kewser ime rijeke u Džennetu koja će biti dodijeljena Muhammedu, a.s., zato što se o tome prenosi više hadisa od Božijega Poslanika, a.s. (šire v. Ğāmi’ al-bayān, 10/8799-8803).

Šta je “al-maʻrūf” u Kurʻānu?

Život, rađanje, životno kolanje i bujanje, životno kretanje… sve su to važne podteme Života i jednog velikog kazivanja o njemu u Kurʼānu. Deseci i deseci pasaža Kurʼāna moćno govore u pohvalu života i njegove raznolikosti i raznovrsnosti, ta mjesta Kurʼāna navraćaju čovjeka, u prvom redu, na čin uzvišenog čuđenja spram činjenica i fenomena raznovrsnosti mnogovrsnih kosmičkih očitovanja, prepunih razvoja, rasta i življenja, sve to se pred ljudskim očima zbiva unedogled.

Zatvori

Newsletter

Najnovije

Urednik

Mensur Kerla

Nastavnik Tefsīra i Povijesti islama u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu | MA Tefsīra | [email protected]