O projektu

DERSHANA.COM

dershana f (ar.-pers.) – mjesto gdje se održava nastava, razred, učionica


Projekt DERSHANA.COM pokrenut je u mjesecu ramazanu 2020. godine. DERSHANA.COM je nevladin, nestranački i neprofitni projekt. Zvanična internet adresa projekta je DERSHANA.COM, a kontakt email adresa je [email protected].

Jedan od primarnih ciljeva projekta DERSHANA.COM je promocija i afirmacija islamistike (islamistika kao cjelina je vrlo raznovrsna i bogata nauka sa svim svojim ograncima i podograncima, a izučavana je i izučava se na svim nivoima od osnovnog obrazovanja do univerzitetskog), naročito tefsira, i temeljnih, univerzalnih islamskih vrijednosti.

DERSHANA.COM nastoji dati doprinos promociji, širenju i prenošenju znanja i postizanju vrhunskih rezultata na dobrobit svih zainteresovanih za unapređenje odgojno-obrazovnih procesa, ličnog i profesionalnog usavršavanja i napretka, kao i duhovnog uzdizanja na temelju stečenih znanja i vještina.

Misija DERSHANA.COM je doprinijeti boljem povezivanju zaljubljenika u islamistiku, tako da njima, ali i svim drugim posjetiocima DERSHANA.COM, pomogne u razmjeni iskustava, informacija, znanja, pozitivnih praksi i uspješnih projekata. Time nastoji potaknuti navike redovnog i kritičkog čitanja, promišljanja i cjeloživotnog učenja, afirmisati pozitivne priče, motivisati činjenje dobra i poboljšati produktivnost.

Vizija DERSHANA.COM je da do 2025. godine postane respektabilna web stranica zaljubljenika u islamistku – istraživača, autora, imama, učenika medresa i studenata fakulteta islamskih nauka i islamskih pedagoških akademija, nastavnika/profesora, islamskih misionara…

DERSHANA.COM nastoji imati odgojni, obrazovni/edukativni i informativni karakter. Zbog toga urednik vrši izbor najinteresantnijih sadržaja (tekstova, članaka, radova…), te ih objavljuje na DERSHANA.COM u preciziranim kategorijama/oznakama.


… jedino želim učiniti dobro koliko mogu, a uspjeh moj zavisi samo od Allaha; u Njega se uzdam i Njemu se obraćam.

Kur’an, 11:88


Mensur Kerla
urednik
01. ramazan 1441 h.g./2020. godine

Zatvori

Newsletter

Najnovije

Urednik

Mensur Kerla

Nastavnik Tefsīra i Povijesti islama u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu | MA Tefsīra