O melodičnom učenju Kur’ana Plemenitog

Foto: Ilustracija / pixabay.com

Islamski učenjaci nemaju jedinstven stav po pitanju dozvoljenosti melodičnog učenja Kur’ana Plemenitog, odnosno učenja Kur’ana melodijama koje su svojstvene pjevačima, pjevušenja prilikom učenja Kur’ana i uljepšavanja glasa prilikom učenja Kur’ana upotrebom melodija, kao i po pitanju učenja Kur’ana različitom intonacijom i jačinom glasa, tj. glasnog učenja Kur’ana nakon što je učenje (za)početo tihim glasom.

10. Zaista, učenje Kur’ana raznim melodijama i pretjerano obraćanje pažnje na ljepotu glasa prilikom učenja neizbježno dovodi do poigravanja sa Allahovom, dž.š., Knjigom u smislu da će zbog navedenog doći do dodavanja ili izostavljanja (određenih vokala ili harfova, op. prev.), ili će to dovesti do produžavanja trajanja dužina određenih vokala više nego što je potrebno, ili će, isto tako, doći do skraćivanja njihovog trajanja, ili, pak, pretjerivanja u primjeni same melodije, te slično tome što može prouzrokovati pogrešno učenje.

Dakle, zabrana učenja Kur’ana melodijama zbog kojih dolazi do pogrešnog učenja jeste – preventivna, jer sve što vodi harāmu i samo postaje harām.

Skupina islamskih učenjaka smatra da je učenje Kur’ana melodijama i uljepšavanje glasa prilikom učenja (u slučaju kada upotreba tih melodija nije razlog greški bilo kakve vrste u učenju Kur’ana, op. prev.) dozvoljeno, a u među njima su: Abdullāh ibn ‘Abbās, Abdullāh ibn Mes’ūd, ‘Atā ibn Ebī Rebbāh, imam Ebū Hanīfe i neki njegovi sljedbenici, imam Eš-Šafi‘ī i neki od njegovih sljedbenika, Ibn Mubārek, kao i Et-Taberī, Ibn ‘Arebī i drugi.

Imam En-Newewī je u djelu Et-Tibjān rekao: „Islamski učenjaci prvih i potonjih generacija, oni iz generacije ashaba, tabi‘īna i generacija poslije njih; učenjaci iz različitih pokrajina i dijelova svijeta, muslimanski prvaci i predvodnici, saglasni su po pitanju dozvoljenosti i poželjnosti uljepšavanja glasa prilikom učenja Kur’ana. (…)“

Rekao je Ibnu’l-Qajjim u djelu Zādu’l-me΄ād: „Abdur-Rahmān ibn el-Eswed ibn Jezīd je imao običaj tokom mjeseca ramazana slušati lijepo i melodično učenje Kur’ana, a Et-Tahāwī prenosi da je imam Ebū Hanife, kao i neki njegovi učenici, slušali melodično učenje Kur’ana (بالألحان).“

Kazao je Muhammed ibn Abdul-Hakem: „Vidio sam kako moj otac i imam Eš-Šāfi‘ī, kao i Jūsuf ibn ‘Umer, slušaju melodično učenje Kur’ana.“

Učenjaci koji smatraju da je melodično učenje Kur’ana i uljepšavanje glasa prilikom učenja dozvoljeno i pohvalno svoje mišljenje argumentiraju slijedećim dokazima i mišljenjima:

Hadis kojeg, između ostalih, bilježi imam Ebū-Dāvūd u Sunenu:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

Prenosi se od El-Berrā’ ibn ‘Āziba da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.:

‘Ukrasite (učenje) Kur’an(a) vašim glasovima.’“

Ed-Dārimī u Sunenu bilježi i ovu predaju:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ

حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْناً

Prenosi se od El-Berrā’ ibn ‘Āziba da je rekao: „Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako govori:

‘Uljepšajte (učenje) Kur’an(a) vašim glasovima. Lijep glas, zaista, uvećava ljepotu (učenja) Kur’ana.“

U predaji koju bilježi Et-Taberani u Al-Mu’ğam al-Kabīr stoji da je Abdullāh ibn Mes’ūd čuo Poslanika, s.a.v.s., da kaže:

حُسْنُ الصَّوْتِ زِينَةُ الْقُرْآنِ

„Lijep glas je ukras Kur’ana.“

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

Prenosi se od Se’īda ibn Ebī-Se’īda da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.:

‘Ne pripada nama onaj ko ne uči Kur’an lijepim glasom, melodično.’“ Predaju bilježi imam Ebū Dāvūd u Sunenu. (…)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

Prenosi Ebū Hurejre, r.a.: „Kazao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ‘Allah ničemu ne poklanja toliku pažnju kao što to čini nekom od vjerovjesnika lijepog glasa koji uljepšava glas prilikom učenja Kur’ana.’“ Hadis bilježi imam Muslim u Sahihu.

Uzvišeni Allah čuje glasove svih robova, dobrih i loših. ‘Āiša, r.a., je rekla: „Uzvišen neka je Onaj koji svojim znanjem obuhvata sve glasove.“ Allah, dž.š., sluša učenje Kur’ana svih vjernika, s tim da u navedenom hadisu istaknuta pažnja koja se poklanja učenju Njegovih vjerovjesnika, a.s.

عَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، وَتَغَنَّوْا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

Sa’d b. Ebi Vekkas, r.a., pripovijeda: „Čuo sam Resulullaha, s.a.v.s., kada kaže: ‘Zaista, Kur’an je objavljen da izazove tugu, nemir i zabrinutost, pa kada ga učite, plačite, a ako ne možete plakati, onda ga učite otužno i što ljepšim glasom, a ko ga ne uči lijepim glasom, i ne pripada nama’.“ Hadis bilježi imam Ibn-Mādždže u Sunenu.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي مُوسَى

لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ

Ebū-Mūsā, r.a., kaže: „Kazao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., Ebū Mūsāu: ‘Da si me vidio kada sam sinoć slušao kako učiš Kur’an, bio bi sretan: dobio bi jednu Davudovu frulu (tj. dobio bi veliki dio lijepog Davudova, alejhi’s-selam, glasa)’.“ Hadis bilježi imam Muslim u Sahihu. Davud, a.s., je bio čovjek najljepšeg glasa, a u navedenom hadisu Allahov Poslanik, s.a.v.s., poredi ljepotu i umiljatost glasa Ebū-Mūsā el-Eš’arija sa ljepotom Davudovog, a.s., glasa. El-Hattābi kaže da se pod izrazom آلِ دَاوُدَ (čeljad Davuda, a.s.) misli samo na Davuda, a.s., jer nije poznato da je neko od njegovih potomaka ili srodnika bio darovan lijepim glasom poput njegovog. Hadis, također, govori i o odobrenju i pohvali Poslanika, s.a.v.s., koju je uputio Ebū Mūsāu, r.a., zbog njegovog lijepog učenja Kur’an. Nakon što je Poslanik, a.s., rekao: „Da si me vidio kada sam sinoć slušao kako učiš Kur’an, bio bi sretan“, Ebū Mūsā, r.a., je dodao: „Tako mi Allaha, da sam znao da me slušaš kako učim (Kur’an), još više bih uljepšao učenje.“


Zatvori

Newsletter

Najnovije

Urednik

Mensur Kerla

Nastavnik Tefsīra i Povijesti islama u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu | MA Tefsīra