Otići ili o(p)stati

Govoreći o izazovima i iskušenjima kroz koje su prolazile minule generacije i prijašnji narodi, Kur’an, između ostalog, spominje i protjerivanje iz rodnog kraja (El-Hašr, 8.), a na određenim mjestima u istu ravan dovodi ljubav prema vlastitom životu i ljubav prema zavičaju i domovini (En-Nisa’, 66.).

Plod zasađene sadnice ubiremo i na Ahiretu

Zamislimo na trenutak bespomoćnog čovjeka koji gleda u strahote nastupa Sudnjeg dana kako u ruci drži mladicu i rukama razgrće zemlju u koju će je zasaditi. Plod koji će donijeti ta sadnica ubire se na Ahiretu. Dunjaluk je ahiretska njiva, pa je naša obaveza raditi, kultivisati i izgrađivati životni ambijent uz optimalno, planski osmišljeno i krajnje odgovorno korištenje svih darova prirode.

Zatvori

Newsletter

Najnovije

Urednik

Mensur Kerla

Nastavnik Tefsīra i Povijesti islama u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu | MA Tefsīra