Memoriranje (hifz) i pismena evidencija kur’anskog teksta u doba Poslanika, a.s.

Foto: Ilustracija / pixabay.com

Ukratko, za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., Kur’an nije bio sabran u jednu zbirku (mushaf) ili u istovrsne listove (suhuf), zbog okolnosti i razloga koje smo prethodno pojasnili. Iako je zapisivan u njegovo, a.s., vrijeme, sjedinjavanje zapisanih fragmenata Kur’ana, pod stručnim nadzorom i ekspertizom najučenijih ashaba i naročitih pisara Objave (kuttabu-l-vahj), dogodilo se u vrijeme prvog halife Ebu Bekra es-Siddika, r.a., o čemu ćemo nešto opširnije govoriti u nastavku rada.

Još su u periodu objavljivanja Kur’ana uloženi značajni napori na polju pisanja teksta Kur’ana, njegovog pomnog čuvanja i vjerodostojnog prenošenja potonjim generacijama. Pismena evidencija kur’anskog teksta u doba Poslanika, a.s., najznačajniji je period nastanka i razvoja ortografije Kur’ana Časnog. Zapisivanje Kur’ana u ovom periodu bilo je podsticano i nadzirano lično od strane Muhammeda, s.a.v.s. Tako se, recimo, prenosi od ʻAbdullaha b. ʻAbbasa, r.a., da je rekao:

عن ابن عباس قال: قلتُ لعُثمانَ: ما حملَكُم علَى أن عمِدتُمْ إلى الأنفالِ وَهيَ منَ المثاني وإلى براءةَ وَهيَ منَ المِئينَ فقَرنتُمْ بينَهُما ولم تَكْتُبوا بينَهُما سطرَ بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ووضعتُموها في السَّبعِ الطُّوالِ ما حملَكُم علَى ذلِكَ فقالَ عُثمانُ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مِمَّا يأتي علَيهِ الزَّمانُ وَهوَ تنزلُ علَيهِ السُّوَرُ ذواتُ العددِ فَكانَ إذا نزلَ علَيهِ الشَّيءُ دعا بعضَ مَن كانَ يَكْتبُ فيقولُ ضعوا هذِهِ الآيةَ الَّتي يُذكَرُ فيها كذا وَكَذا وَكانتِ الأنفالُ مِن أوائلِ ما أُنزِلت بالمدينةِ وَكانَت براءةٌ من آخرِ القرآنِ وَكانَت قصَّتُها شَبيهةً بقصَّتِها فظنَنتُ أنَّها منها فقُبِضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولم يبيِّنْ لَنا أنَّها منها فمِن أجلِ ذلِكَ قَرنتُ بينَهُما ولم أَكْتب بينَهُما سطرَ بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ فوضعتُها في السَّبعِ الطُّوالِ.

„Rekao sam Osmanu b. ʻAffanu: ʻZbog čega ste stavili suru El-Enfal, koja ima manje od stotinu ajeta, prije sure El-Bara’e, koja ima preko stotinu ajeta, i zbog čega ste ih sastavili ne ubacivši između njih Bismillāhi-r-Rahmāni-r-Rahīm, a onda ih (obje zajedno kao jednu) uvrstili među sedam dugih sura? Zbog čega ste to učinili?’ Osman reče: ʻBilo je vremena kada bi Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., bilo objavljeno više sura. Kad bi mu nešto bilo objavljeno, on bi pozvao one koji zapisuju (Kur’an) i rekao: Ove ajete upišite u tu i tu suru između tih i tih riječi, a kada bi mu bio objavljen jedan ajet, rekao bi: Stavite ovaj ajet u tu suru između tog i tog ajeta. Sura El-Enfal je objavljena među prvim surama u Medini, a El-Bera’e među posljednjim surama Kur’ana. Njen sadržaj je sličan sadržaju sure El-Enfal, pa sam mislio od nje. Preselio je Allahov Poslanik, s.a.v.s., a ne bi nam jasno je li od nje ili nije te sam ih zbog toga sastavio ne upisavši između njih Bismillāhi-r-Rahmāni-r-Rahīm, a onda ih (obje kao jednu) uvrstio među sedam dugih sura’.“1Et-Tirmizi, Ebu Isa Muhammed, Tirmizijina zbirka hadisa, (1999.), knjiga 6, hadis br. 3294., prijevod i komentar: Mahmut Karalić, Travnik: Elči Ibrahim-pašina medresa, str. 491.

عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت {لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ} دعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ زيدًا، فجاء بكَتِفٍ فكتبها ، وشكا ابنُ أمِّ مكتومٍ ضرارتِهِ ، فنزلت : {لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ…

Prenosi se od Ebu Ishaka da je rekao: „Čuo sam Bera’a, r.a., kako govori: ʻKad je objavljeno: Vjernici koji se ne bore – nisu jednaki2Kur’an: En-Nisa’, 95. Allahov Poslanik, s.a.v.s., pozvao je Zejda pa je on donio (plećanu) kost i to (na njoj) napisao, a Ibn Ummi Mektum potužio se na svoju sljepoću, pa je objavljeno: Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki…’“3El-Buhari, Muhammed b. Ismail, Buharijeva zbirka hadisa, (1430. h.g./2009.), II dio, hadis br. 2831., Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, str. 468.

عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيدا بن ثابت أخبره أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَملى عليه: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ}. فجاءه ابنُ أمِّ مَكتومٍ وهو يُملِها عليَّ، قال: يا رسولَ اللهِ، واللهِ لو أَستَطيعُ الجهادَ لجاهَدتُ. وكان أَعمى، فأنزَل اللهُ على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفَخِذُه على فَخِذي، فثقُلَتْ عليَّ حتى خِفتُ أن تُرَضَّ فَخِذي، ثم سُرِّيَ عنه، فأنزَل اللهُ: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}.

Prenosi se od Sehla b. Saʻda es-Saʻidijja da je rekao: „Vidio sam Mervana b. el-Hakema kako sjedi u džamiji, krenuo sam i sjeo pokraj njega i on nam reče da je njemu saopćio Zejd b. Sabit, da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., diktirao (ajet): Vjernici koji sjede (kod svojih kuća) i borci na Allahovom putu nisu jednaki…4Kur’an: En-Nisa’, 95. ʻTada je došao Ibn Ummi Mektum’ – kaže Zejd – ʻjoš dok je on meni diktirao’, i reče: ʻAllahov Poslaniče, da sam za borbu sposoban, sigurno bih se borio.’ Ibn Ummi Mektum bio je slijep. Tada je Uzvišeni Allah objavio svome Poslaniku, s.a.v.s., a njegovo stegno bijaše na mom i pritislo me toliko da sam se bojao da mi ne zdrobi stegno. Poslije mu se rastupilo i Allah, koji je Moćan i Uzvišen, objavio mu je: …izuzimajući nevoljnike (bolesne)…’“5El-Buhari, Muhammed b. Ismail, o.c, II dio, hadis br. 2832., str. 648-649.


Bilješke   [ + ]

1. Et-Tirmizi, Ebu Isa Muhammed, Tirmizijina zbirka hadisa, (1999.), knjiga 6, hadis br. 3294., prijevod i komentar: Mahmut Karalić, Travnik: Elči Ibrahim-pašina medresa, str. 491.
2, 4. Kur’an: En-Nisa’, 95.
3. El-Buhari, Muhammed b. Ismail, Buharijeva zbirka hadisa, (1430. h.g./2009.), II dio, hadis br. 2831., Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, str. 468.
5. El-Buhari, Muhammed b. Ismail, o.c, II dio, hadis br. 2832., str. 648-649.
Zatvori

Newsletter

Najnovije

Urednik

Mensur Kerla

Nastavnik Tefsīra i Povijesti islama u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu | MA Tefsīra